סדנה חינמית 
מבית היוצר של TI
ביה"ס הגדול בעולם ללימוד שחיית חתירה:
3 הסודות שאתם חייבים לדעת כדי לשחות חתירה למרחקים וללא מאמץ!
סוד #1: איך לגרום לירידה של 70% במאמץ בשחיית חתירה
סוד #2: מה באמת מייצר את ההתקדמות בשחיית חתירה (הכדור הוא עגול)
סוד #3: איך משלבים את הנשימה ומה באמת התפקיד של הידיים בשחיית חתירה
*הסדנה היא 100% חינם, אין שימוש בכרטיס אשראי.

הסברים ופרטים נוספים על הסדנה החינמית של TI 


הסברים ופרטים נוספים על הסדנה החינמית של TI

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
11 Galgaley Haplada St., Herzeliya, ISRAEL | 03-5400795    | info@ti-swim.co.il

Total Immersion Swimming Israel | Copyright © 2022. All Rights Reserved


Lead magnet Policy